Wandelen is de haast uit je hoofd halen!

 

Labyrint

Heb je het verlangen om te dwalen

in je eigen labyrint

Van buiten naar binnen

Ben je nieuwsgierig

wat je daar vindt?

Of blijf je liever buiten,

ben je bang voor de pijn,

is er de ontkenning

wil je er eigenlijk niet zijn?

Geef je over

aan de STILTE

Geef je over aan het LICHT.

Laat je maskers vallen.

Toon je ware gezicht.

Voel hoe je wordt gedragen

als een golf in de zee

Voel hoe je met alles bent verbonden

en stroom, stroom mee.

 

Annemarie van Krugten


 

 

Levenskunst

'Wat we willen:
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

Die klaarheid, af en toe'

Martin Bril

 


 

Reis zonder landkaart

Durf te beginnen aan de langste reis
in een mensenleven, van je hoofd naar je hart.

Ga de confrontatie aan
met weggestopte herinneringen en angsten,
vertrouw alleen je hart
als je de nacht ingaat
en de schaduwen van je leven onder ogen ziet en uit het donker tevoorschijn haalt.

Ontdek dat al je verdriet wordt genezen, al de angst van je weggenomen,
en je fantasie weer alle ruimte krijgt, door de tedere kracht van de liefde.

Je hart wordt weer een veilige plaats van geluk en schoonheid,
van stil en verborgen verlangen
naar het moment dat je ziel vleugels krijgt.

David Hodges
(trappist van de abdij op Caldey Island) 

Vertaald door Leo Fijen

 


 

 

 De natuur haast zich niet en

toch bereikt ze alles.

-Lao Tse-

 


 

Vertraag
Vertraag
Vertraag je stap

Stap trager dan je hartslag vraagt

Verlangzaam
Verlangzaam
Verlangzaam je verlangen

En verdwijn met mate.

Neem je tijd
En laat de tijd je nemen
Laat

-Leonard Nolens-

 


 

Er is geen weg

Reiziger, de weg,
dat zijn jouw sporen, en niets anders.
Reiziger, er is geen weg,
de weg maak je zelf, door te gaan.
Door te gaan maak je de weg
en als je achterom kijkt,
zie je het pad dat je nooit meer zult betreden.
Reiziger, er is geen weg
alleen het kielzog in de zee.
~ Antonio Machado ( 1875 – 1939)

 


 

Blijf lopen

Blijf lopen

al ga je nergens heen.

Probeer niet in de verte te zien.

Daarvoor zijn we niet gemaakt.

Blijf in beweging in jezelf,

maar pas op!

Angst wijst je een pad.

Laat het links liggen.

Liefde is in essentie niet op iemand gericht.

Het meest bevredigende werk heeft geen doel.

 

Kon ik mijn slimheid maar opgeven

Dat zou nog eens slim zijn!

-Rumi-

 


 

Wandelen

Wie wandelt, wandelt nooit alleen.
altijd zijn er wel vogels, altijd de wind
of de waterstromen,
de bronnetjes soms
of passanten.

Altijd zijn er de bomen
en de wolken die je groeten
of de strakke blauwe hemel.
En de zijwegen en kruispunten
die vragen om een keuze.

Altijd zijn er je gedachten
die meetrekken als engelen
of als duivels, die je plagen.
Alleen wandelen bestaat niet.

Wandelen brengt je ook altijd weer
op je innerlijke weg
en brengt je thuis.

(Marinus van den Berg)

 


 

 

Some beautiful paths can't be discovered without getting lost.

~ E. Ozan 

 


 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God? 
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent 
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Inaugurele rede Nelson Mandela

 


 

Oración de quietud (Het stille gebed)

 

Een zaal vol mensen,

Vol eigen vragen: wie te zijn, wat te doen?

Hoe zie ik aan over vernedering?

Hoe kan ik horen in gebed?

Hoe kan ik zijn in relatie?

Uw vraag is de mijne -

Ik herken de gebrokenheid,

De mens die, niet thuis zijnde,

Vraagt -

Het eenzame gebed.

 

En toch -

Daar is dan ook

Het stille gebed

Dat wat bidt in mij.

Hoe klonk dat in Teresa,

Hoe klinkt dat in u,

In mij?

 

Ik herinner mij die dag,

Hij duurde jaren -

Het leek zo onontkoombaar

Dat ik de rest van mijn leven

In duisternis en depressie

Zou zijn.

 

Vanuit elke hoek

In mijn myriadische geest

Klonk een wild gebed

Van duizend stemmen

De een nog luider en vertwijfelder

Dan de andere:

Ik wist immers

Hoe mijn leven moest zijn?

 

Duisternis zwol aan

Een huizenhoge angst om te sterven

Weg te geraken,

Uit mijn geest

En dan niemand meer

Te kunnen zijn.

Duisternis zwol aan

Totdat duisternis alles was

Wat er was.

 

Toen, in mijn wilde gebed -

Een moment van stilte:

Mocht het zo zijn

Dat het mijn lot is in duisternis te verkeren -

Ben ik dan bij machte

Om dat lot te keren?

 

En ik wendde mij toe

Naar mijn duisternis, allerdiepste doodsangst

Viel in de put,

De dood in mijn leven

Die klaarblijkelijk mijn leven

moest zijn.

 

Diep viel ik,

Naar binnen toe

Door de barrière

Van mijn angst,

De door mij gedachte dood.

Vele handen

Droegen mij naar omlaag

De diepste diepte in.

Tot het niet langer donkerder werd

Maar licht.

 

Een stem klonk,

Die geen stem was:

 

Dochter, hier ben ik

En ik heb jou altijd

Zo liefgehad.

Nooit ben jij hier

Niet geweest

Nooit heb ik jou

Niet gekoesterd

Nooit heb ik jou niet

In mijn armen gehad.

 

En ik huilde, hete tranen

Omdat ik niet wist,

Nooit geweten had

Hoe het was om niet thuis te zijn.

Ik was thuis, welkom geheten

Terugontvangen in mijn eigenste huis.

 

Daar te zijn -

Diepste liefde,

Het stilste gebed.

Een fluistering,

Vlinders gedragen

Door de zachtste wind.

Te voelen hoe

Het vlees van mijn vingertoppen

Bidt

En hoe de zee en de eeuwige sterren

Bidden

Hoe elke relatie

Tot een gebed, tot schoonheid

Wordt

Hoe alles tot

Gebed vergaat.

 

Maar ook: opgeroepen, aangezet

Om naar buiten te gaan

Nimmer was mijn thuis

Bedoeld om bestemming te zijn

Bestemming was

Om breekbaar te zijn als geschapen mens

Doorheen de breuken

Valt het licht dat schijnt.

Zo gebroken, de menselijke stem.

Zo gebroken, die stem van mij.

En toch: daar in overgave

Beschikbaar te zijn

Voor die oproep:

Spreek met mijn stem.

 

Om dan anderen

Te mogen ontmoeten

Sprekend, stamelend,

Vragend, soms schijnend

Vol van het schoonste licht.

DAAR vind ik moed.

Uw vragen, menselijke kwetsbaarheid

En onvergelijkbare schoonheid

Daarin is het

Dat ik mijn stem vind,

Woorden vind

Voor dat wat in mij fluistert.

 

God zij met u.

 

Eenvoudig voortgaan

'Moed houden', zei iemand, 'eenvoudig voortgaan
als je kunt,
En als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten;
of uitrusten bij een vriend,
als die er is.
En als die er niet is,
toch wachten;
- dan maar alleen -
wachten tot het weer gaat:
straks.

Eenvoudig voortgaan; de weg nemen
zoals die komt
met z'n voors en tegen;
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen
de tik van je stok:
niet te veel omzien
- een enkele keer soms
want de weg gaat dwars door je hart -
niet te veel omzien,
en niet te veel ook vooruit.

Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles,
en is niet van deze wereld alleen.
De wolken zien die aandrijven
uit eeuwige verten
- wie trok er hun grens? -

en je hart voelen inkloppen
op de eeuwige heuvels
- wie heeft ze gegrond? -
en van de dingen
de stille kant zien,
waar ze grenzen aan Hem.

Eenvoudig voortgaan als je kunt,
En als je niet kunt, niet meer kunt, wachten;
of uitrusten bij een vriend, als die er is.
En als die er niet is, toch wachten; dan maar alleen, wachten tot het weer gaat.

Herman Andriessen

 


 
 
Camino de Santiago
 
Als zij mij vragen zou
wat ik het mooiste vond
dan zou ik antwoorden:
de weg die we samen liepen.
En of dit nu liefde heet?
Misschien wel,
maar niets is sterker dan
de stilte van de sterren.
(Thomas Rubico)
 

 
 
Wandelen

in de natuur met beide benen stevig op de grond
in gezelschap van een ander
in het teken van de Ander

Wandelen…
met open ogen
met open oren
met een ontvankelijk hart

Wandelen…
is vertragen
is vereenvoudigen
is verdichten van ervaringen

Wandelen…
is loslaten
is verstillen
is vertrouwen

Wandelen…
leidt op een natuurlijke wijze tot verwondering en dankbaarheid
leidt tot het besef van verbondenheid met alle schepselen en de Schepper
leidt tot het activeren van jouw verbeelding

Wandelen…
is de haast uit je hoofd halen
is het natuurlijke tempo van de ziel volgen
is open komen voor wat er zich in het hier en nu aandient

… en als het ons gegeven wordt onderweg misschien iets van de Ander ervaren

Een wens voor jou in drie dimensies:
Vrede met wat was
Vreugde met wat is
Alle goeds voor de toekomst

(Marijn van Zon)

 


 

Uit de rat-race

Vertraag

Sta stil

laat haast achterwege

adem aandachtig jouw bestaan

In

Amande de Vries

 

 


 

Naar buiten geroepen

Ik trek mijn wandelschoenen aan

pak mijn rugzak
maak thee en brood klaar
neem afscheid
van thuis
van wat me lief is geworden.

Ik ben bang
voor het onbekende
schrik terug voor de uitdaging
twijfel aan de weg
ik mis landkaarten
en wegwijzers.

Zomaar
op pad gaan
op uw woord
de stad achter mij laten
bereid zijn
de weg met U te gaan.

Angst
onmacht
wanhoop
en toch ook vertrouwen
een heel groot vertrouwen
en protest en overgave.

Ik geef me aan U
ik ga met U
ik laat los en
hou me vast aan U
ik doe mee
en laat los.

Ik ben bereid
omdat Gij me vasthoudt
Ik ben bereid
omdat Gij me roept

(Anselm Grün) 

 


 

Reizen

Reizen is geen vrijetijdsbesteding.

Reizen is een manier van leven.

Voor mij is het belangrijkste; het reizen op paden die hart hebben.

Zo reis ik, en de enige zinvolle uitdaging is om die in haar volheid te volbrengen.

Zo reis ik, kijken, kijken, ademloos kijken.

Henk de Velde

 


 

 De kunst van leven

Iedere

Dag weer

Sterker, kwetsbaarder, ouder

Vallen, opstaan, herhalen, verdwalen

Inzicht

(Amanda de Vries)

 

 


 

Loslaten

Om los te laten is liefde nodig.

Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt, Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.

Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer, Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.

Loslaten is niet het onmogelijk maken, Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.

Loslaten is machteloosheid toegeven, Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.

Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven. Het is jezelf zo goed mogelijk maken.

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.

Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens te zijn.

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen, Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen, Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.

Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt. En er mezelf gelukkig mee prijzen.

Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren, Maar te worden wat ik droom te zijn.

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, Maar groeien en leven voor de toekomst.

Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.

- Nelson Mandela

 


 

De Tulp 

De tulp zoekt de roos in zichzelf
alvorens te willen bloemen.
De hang van haar bladeren
snijdt het hart van de verzorger.

Ligt het aan het licht?
Is de bodem wel rijk genoeg?
Moet ze nog wat water?

 De tulp vindt de tulp in zichzelf

en bloemt. 

 Jan Somers

 


 

Love After Love


The time will come
when, with elation
you will greet yourself arriving
at your own door, in your own mirror
and each will smile at the other’s welcome,

and say, sit here. Eat.
You will love again the stranger who was your self.
Give wine. Give bread. Give back your heart
to itself, to the stranger who has loved you

all your life, whom you ignored
for another, who knows you by heart.
Take down the love letters from the bookshelf,

the photographs, the desperate notes,
peel your own image from the mirror.
Sit. Feast on your life.

Derek Walcott

 


 

 

De herberg

Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…….

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt 
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

-Rumi-

 


 

De uitnodiging

Ik wil niet weten waar je woont en hoeveel geld je hebt.

Ik wil weten of je kunt opstaan na een nacht van verdriet en wanhoop, vermoeid en gesloopt tot op het bot, en voor de kinderen doet wat nodig is.

Het interesseert me niet wie je kent, of hoe je tot hier gekomen bent.

Ik wil weten of je met mij midden in het vuur wilt staan, zonder terug te deinzen.

Het interesseert me niet waar of wat of met wie hebt gestudeerd.

Ik wil weten wat jou staande houdt, van binnenuit, wanneer al het andere wegvalt.

Ik wil weten of je alleen met jezelf kunt zijn en of je op die eenzame momenten wérkelijk op je eigen gezelschap gesteld bent.

Oriah Mountain Dreamer

 Thuiskomen betekent verdergaan

Erken-

Veranderd kom je thuis

Vol persoonlijke ervaringen

ben je niet meer dezelfde

die vertrokken is,

Maar de mensen

vele vragen en problemen

de verwachtingen

de eisen

zijn gebleven

 

Gebruik je nieuwe kans

om oude dingen opnieuw te zien

je nieuwe ervaringen te vertrouwen

moedig nieuwe wegen in te slaan

 

Langzaam is meestal sneller

Tijd nemen om tijd te hebben

Minder is meer

Alleen veranderen wat ik wil

Op mijn gevoel vertrouwen

Op een goed einde vertrouwen

 

Ontdek –

Alleen in het verdergaan

geduldig, stap voor stap

blijf je in het spoor

openen zich nieuwe mogelijkheden

vind je de zin van jouw leven

Want de eigenlijke pelgrimstocht

is jouw leven van alledag

 

Peter Miller

 


 

Je wensen zijn het voorgevoel van waartoe je werkelijk in staat bent.


 

Elke ontmoeting is een grenssituatie waarin men tegelijk zichzelf blijft en zichzelf overschrijdt.


 

Er bestaat geen slecht weer, alleen ongeschikte kleding.


 

Wie onderweg is, vernieuwt zich met elke stap. (Drukpa Rinpoche) 


 

Lessen komen niet eerder dan dat je er klaar voor bent, en als je op de tekenen let, zul je alles leren wat nodig is voor de volgende stap. (Paulo Coelho)


 

Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden.


 

Op de plaats waar alle wegen eindigen, begint een andere reis (Christiane Singer). 


 

Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap (Oosterse wijsheid).


 

Als je dènkt dat je er bent, ben je er net niet.


 

Niet het vallen is erg, maar het blijven liggen waar je gevallen bent.


 

Je hebt niet verloren als je opgeeft, maar wanneer je nooit geprobeerd hebt. 


 

Als ik het even niet meer weet ... doe ik altijd een stapje vooruit (Loesje) 


 

De enige manier om te komen waar je wilt zijn, is te zijn waar je bent. 


 

Alles ligt op loopafstand als je tijd genoeg hebt. (Steven Wright, stand up comedian) 


 

En desnoods verzint u een file, want u kunt niet terugkomen van een reis zonder gruwelverhalen. (Vrij Nederland)


 

Alles wat je thuis laat is mooi meegenomen.


Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.
Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken.

Die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn
die aan de uitgang van het kerkhof
ijsjes verkopen,
en op de puinhopen

mondharmonika spelen.
Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen
in de mist.

Die lente maken
van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw,
licht.

Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen
en die in een wolkenloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog
ze springen touwtje
langs de regenboog
als iemand heeft gezegd:
kom maar in mijn armen

Bij dat soort mensen wil ik horen

Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan

Er moeten mensen zijn
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven

Mensen die namen kerven
in een boom
vol rijpe vruchten
omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten
en stenen gooien
naar het eerste lenteblauw
omdat ze bang zijn
voor de bloemen
en bang zijn voor:
ik hou van jou

Ja,
er moeten mensen zijn
met tranen
als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten
als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten

Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooïgheid

Ze roepen van de daken
dat er liefde is
en wonder
als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin
dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin

Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
I love you in het zand
omdat ze zo gigantisch
in het leven opgaan

en vallen
en vallen
en vallen
en OPSTAAN

Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat DOOR
de muziek gaat DOOR
en DOOR

~* TOON *~


 

 

Begeerte, verlangen, gehechtheid en onthechting

Als we aan anderen gehecht zijn, geven we vooral om hen omdat ze ons behagen: ze geven ons cadeautjes, prijzen ons, helpen en steunen ons, etc. We overschatten vaak ook hun goede eigenschappen, en we denken dus dat zij beter zijn dan ze werkelijk zijn. Wat we gewoonlijk liefde noemen is meestal vooral gehechtheid. Wanneer ze niet aan onze verwachtingen voldoen en ons bijvoorbeeld niet voldoende aandacht geven, voelen we ons gekwetst, teleurgesteld en we besluiten mogelijk zelfs de vriendschap te beëindigen.

Maar bij ware liefde (zoals het woord in het boeddhisme gebruikt wordt) geven we om de ander en willen we dat ze gelukkig zijn, niet alleen omdat ze ons ego strelen en tegemoet komen aan onze verlangens, maar gewoon omdat ze bestaan en ook recht op geluk hebben. Echte liefde verwacht niets terug. We accepteren anderen om wie ze zijn en proberen hen te helpen, het maakt ons niet uit of we al dan niet voordeel hebben bij de relatie. Ware liefde is niet jaloers of bezitterig, maar eerder onpartijdig. Echte liefde kunnen we delen met alle voelende wezens.

Is het mogelijk om bij onze vrienden en familie te blijven als we onthecht zijn?

Natuurlijk! Onthechting is niet hetzelfde als afwijzing. Als we onthecht zijn, hebben we geen irreële verwachtingen meer van anderen, we klampen ons niet vast aan hen of denken we dat we ons ellendig zullen voelen als zij niet bij ons zijn. Onthechting is een rustige, realistische, open en aanvaardende houding. Het is niet vijandig, paranoïde of asociaal. Onthechting betekent niet dat we onze vrienden en familie afwijzen of negeren: het betekent dat we niet aan ons eigenbelang denken wanneer we met hen omgaan. Zonder gehechtheid zijn onze relaties met anderen juist harmonieus en in feite geven we meer om hen omdat we geen verwachtingen van ze hebben.

Zijn alle verlangens slecht?
Hoe zit het met het verlangen om het nirvana of de verlichting te bereiken?

Deze verwarring treedt op omdat we het Nederlandse woord "verlangen"gebruiken voor verschillende woorden in het Sanskriet of Pali. In werkelijkheid bestaan er meerdere soorten "verlangens".

Het verlangen dat problemen oplevert is het verlangen waarbij we de goede eigenschappen van iets, iemand of een idee overdrijven en ons daaraan vastklampen. Dit soort verlangen is een vorm van gehechtheid. Een voorbeeld daarvan is emotioneel afhankelijk zijn van iemand en ons aan die ander vastklampen. In werkelijkheid is die ander waarschijnlijk niet half zo fantastisch als onze gehechtheid hem voorspiegeld.

Het verlangen dat ons aanspoort ons voor te bereiden op toekomstige levens of het bereiken van het nirvana of de verlichting is echter volkomen anders. Hier zien we helder andere bestaansmogelijkheden en ontwikkelen we een realistisch streven om deze te bereiken. We hebben hier juist niet te maken met verkeerde interpretaties noch met een vastklampen aan een gewenst resultaat.

Jan Goene